Zemní práce

Show

Show

Show

Show

Jsme vybaveni minirýpadlem Kubota KX61-3 pro potřeby námi realizované výstavby, ale nabízíme zemní práce i samostatně, jako například výkopy pro kanalizační a vodovodní přípojky, podzemní nádrže, výkopy základových pasů pro stavby, naložení zeminy a sutí, terénní úpravy a to i s možností odvozu a skládkování sutí a výkopku. Nabízíme také dovoz písků, kameniva a recyklátů.